June 2017

Nhìn Đà Nẵng từ Hải Vân Quan hùng vĩ kinh nghiem du lich da nang Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân Quan (giáp ranh con giữa Huế và Đà Nẵng) luôn luôn là một địa danh ấn tượng lôi kéo du khách trong và bên cạnh nước. Đèo Hải Vân
Read More