vé vào garden by the bay

by

Những lợi ích khi mua vé Garden by the Bay tại kitetravel.vn

Những lợi ích khi mua vé Garden by the Bay tại kitetravel.vn Đây là địa điểm tham quan rất đẹp, rất đáng đi. Bạn có thể đến thăm khu vườn miễn phí (khu vực cây nhân tạo bên ngoài). Còn nếu vào xem 2 khu nhà kính Flower dorm và Cloud dorm thì giá vé